Poniżej prezentujemy opisy projektów, które zostały zrealizowane podczas I edycji projektu w roku 2016. 

Godzina dla świata - Ornontowice

Aleksandra Jaworudzka (ARTeria - Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach)

Marcin Wilczyński (Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach)

„Godzina dla świata” to pilotażowy projekt edukacji kulturowej oparty na wykorzystaniu ekspresji twórczej do realizacji godziny wychowawczej w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w niewielkiej miejscowości Ornontowice. Uczniowie wszystkich klas w ramach swoich godzin wychowawczych doświadczali zupełnie nowych wrażeń, przełamując standardową formę godziny do dyspozycji wychowawcy. Przez trzy tygodnie spotykali się z edukatorami różnych dziedzin sztuki, aby poprzez wypowiedź artystyczną wyrazić swoje przemyślenia na temat aktualnych, ważnych społecznie problemów życia społecznego. Efektem współpracy klasy, wychowawcy i edukatora stały się m.in.: choreografia poświęcona ucieczce ze swojego kraju, etiuda teatralna o e-konflikcie, graficznie przedstawienie braku koncentracji i nadmiaru oraz film o braku czasu. Wszystkie klasy skonfrontowały swoje przemyślenia i prace podczas happeningu końcowego. W projekcie każdy uczeń traktowany był jako indywidualny partner dyskusji o współczesnych problemach. Zaledwie cztery tygodnie dowiodły, że umożliwienie nastolatkom wolności wypowiadania się poprzez sztukę jest potrzebne i efektywne. Dodatkową wartością projektu było wyposażenie nauczycieli w nowe narzędzia i sposoby pracy, jak również przekonanie ich, że kultura może działań w szkole na wszystkich płaszczyznach.

Słowiański dzień – od wschodu do zachodu słońca - Katowice

Agnieszka Hawryluk-Boruta (Stowarzyszenie Liveform)

Marta Szmigiel (Stowarzyszenie Liveform)

„Słowiański dzień: od wschodu do zachodu słońca” był larpem dla dzieci z klasy V szkoły podstawowej, polegającym na stworzeniu symulacji grodu wczesnosłowiańskiego Ślężan. Uczestnicy wcielili się w jeden z rodów i odgrywali rolę przydzielonych im postaci. Głównym zadaniem było opowiedzenie się za lub przeciw przyjęciu przez Słowian Chrztu dla Polski, po wcześniejszym zapoznaniu się z argumentacją zwolenników i przeciwników. W ramach zaplanowanych działań uczestnicy zostali podzieleni na 3 rodziny i wzięli udział m.in. w rozwiązaniu sporów w grodzie. Zostali skonfrontowani z istotami ze Słowiańskich wierzeń oraz uczyli się prostego rękodzieła. Dzięki kostiumom, prowadzącym grę „słowiańskim” animatorom dzieci mogły poczuć się, jakby żyły w tamtych czasach. Larp odbył się w przestrzeni Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” i składał się z trzech części: wstępu (warsztaty, ćwiczenia, zabawy wprowadzające w realia historyczne oraz o tym, czym jest larp); części właściwej – larpa; zakończenia (podsumowanie i usystematyzowanie wiadomości zdobytych podczas larpa).

Akcja re-Animacja! - Wyry

Monika Okoń (Dom Kultury w Gostyni)

Sylwia Grygierczyk (TROSKLIWE MISIE Żłobek i Przedszkole w Gostyni)

Projekt swoim działaniem objął trzy klasy Zespołu Szkół w Wyrach i skupił się na organizacji cyklu warsztatów dla każdej z klas w oparciu o trzy bloki tematyczne: - przestrzeń (działania w oparciu o sztukę współczesną – stworzenie instalacji w terenie), - słowo (działania w oparciu o język jako narzędzie tworzenia sztuki – przygotowanie i przedstawienie spektaklu teatralnego), - dźwięk (działania wykorzystujące ekspresję muzyczną). Warsztaty zakładały działania praktyczne i zaangażowanie lokalnej społeczności i przestrzeni: podopieczni Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach, przedszkolaki i uczniowie Zespołu Szkół w Gostyni, członkinie Klubu Kobiet Aktywnych w Wyrach, Urząd Gminy w Wyrach. Podsumowaniem projektu była Gala w Domu Kultury w Gostyni, podczas której licznej publiczności zaprezentowane zostały efekty warsztatów.

Nakręceni na czytanie – Cieszyn

Beata Parchańska (Biblioteka Miejska w Cieszynie)

Paulina Paleczna-Brzuska (Alternatywna SP w Cieszynie)

„Nakręceni na czytanie” to multidyscyplinarny projekt oparty na warsztatach, łączących sztukę filmową, dźwiękową, plastyczną i sztuki wizualne z wykorzystaniem TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) w oparciu o literaturę dla dzieci i przez nich stworzoną. W projekcie wykorzystane zostały teksty napisane przez młodzież z terenu powiatu cieszyńskiego na konkurs literacki „Zdrowie po cieszyńsku”. Uczestnicy warsztatów zilustrowali je plakatami, stworzyli filmy animowane oraz nagrali audiobooki. Powstałe utwory przekazane zostały do cieszyńskich szkół i przedszkoli oraz zaprezentowane w przestrzeni publicznej miasta Cieszyna w formie plakatów zawierających kody QR jako odnośniki do utworów. Podsumowaniem działań była konferencja dla pedagogów, animatorów kultury, bibliotekarzy i przedstawicieli cieszyńskich instytucji publicznych podejmująca temat wspólnego działania w kulturze i edukacji.

Magiczne ścieżki teatru - realizacja spektaklu Królowa Śniegu – Katowice

Beata Zawiślak (Teatr Gry i Ludzie w Katowicach)

Beata Górny (Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa  „Arka Noego” w Katowicach)

Uczestnikami projektu byli uczniowie Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej „Arka Noego” w Katowicach. Działania rozpoczęły się od czytania dzieciom i ilustrowania przez dzieci baśni „Królowa Śniegu”. Prace te wykorzystane zostały do stworzenia scenografii i kostiumów do planowanego spektaklu. Ważnym etapem było poznanie teatru od kuchni – dzieci gościły na spektaklu w Teatrze Lalki i Aktora Ateneum w Katowicach, odbyły warsztaty z technik lalkowych, a także z choreografii. Dzięki wizycie w Muzeum Śląskim uczestnicy mogli obejrzeć ekspozycję kostiumów teatralnych i sami zaprojektować i wykonać stroje. Punktem kulminacyjnym całego przedsięwzięcia była premiera spektaklu „Królowa śniegu”, która odbyła się na deskach Teatru Gry i Ludzie w Katowicach. Na widowni były rodziny dzieci, nauczyciele, zaproszeni goście i przyjaciele.