W 2017 roku skierowanych do realizacji zostało 11 projektów edukacji kulturowej, które zostały wybrane w ramach dwóch ścieżek wsparcia, które przygotował Regionalny Instytut Kultury. Projekty te zostały wysoko ocenione przez komisję oceniającą, następnie zostały uzgodnione warunki współpracy i podpisana umowa (te trzy warunki były niezbędne do podjęcia realizacji projektu). 

 

PROGRAM DOTACYJNY:

1. Sztuka przez dotyk (Częstochowa, wrzesień – listopad 2017) – projekt zakładał organizację warsztatów plastycznych dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących w Miejskiej Galerii w Częstochowie wraz z Polskim Związkiem Niewidomych. Zorganizowano 4 popołudniowe sesje warsztatowe, podczas których animatorzy, artyści z Pracowni Artystycznej „Wielokropka” wraz z uczestnikami pracowali nad koncepcjami dzieł plastycznych: grafika, collage, książka dotykowa pod ogólnym tytułem „Mit o Minotaurze”. Zajęcia to dobra praktyka edukacji kulturowej realizowanej w instytucji kultury dla uczestników z utrudnionym dostępem do sztuki. Prowadzone działania zakończyła wystawa prezentowana w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie. 

 2. Swego nie znacie (Bojszowy, Jankowice Rybnickie, Ruda Śląska, wrzesień) – projekt polegał na wzajemnych wizytach uczniów z powyższych miejscowości. Specyfiką spotkań było to, że młode osoby nie były biernymi odbiorcami – a aktywnymi gospodarzami oprowadzającymi po swojej miejscowości, szkole, instytucjach pozostałych uczniów. Celem działania było wskazanie na wartościowe obiekty, ludzi i historie wywodzące się z danego miejsca.

3. Pisklaki w reflektorach (Jaworzno, wrzesień-październik)  projekt zakładał działania edukacyjne dla instruktorów i nauczycieli prowadzących grupy teatralne: przedszkolne i wczesnoszkolne. We wrześniu odbyły się warsztaty z Moniką Tomczyk – ruch w pracy z dziećmi oraz z Elżbietą Łągwą-Szelągowską – praca z tekstem, czyli jakie teksty wykorzystywać i jak czerpać z tekstów w pracy z dziećmi. W październiku warsztaty prowadziła Izabela Karwot. Odbywały się także próby/przygotowania 3 spektakli z udziałem dzieci, które zostały przedstawione podczas warsztatów w październiku.

4. Matematyka jest artystką. (Mysłowice, wrzesień-listopad) – projekt. 20.09.2017 w Muzeum Górnośląskim odbyły się warsztaty „Matematyka w sztukach plastycznych”. Ich scenariusz powstał specjalnie na potrzeby projektu. Ukazywał różne matematyczne zagadnienia w sztuce, jak: symetria, perspektywa, fraktale, kamera-obscura, obliczenia. Uczniowie mieli sposobność nie tylko poznać te zagadnienia, ale także ich doświadczyć. W październiku realizowano natomiast warsztaty muzyczne w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia.

5. "Być jak..." Happeningi artystyczne inspirowane twórczością wybitnych artystów XX wieku. (Siemianowice Śląskie, wrzesień-listopad) – projekt regrantingowy w ścieżce dotacyjnej autorstwa Siemianowickiego Centrum Kultury. Działanie to cykl happeningów artystycznych wykraczających poza ramy tradycyjnych zajęć realizowanych w ramach edukacji artystycznej w placówkach oświatowych i zajęć plastycznych organizowanych przez instytucje kultury. Podbudowę merytoryczną każdego z happeningów stanowić będzie wybrany (rozpoznawalny i poddany szeregowi analiz krytycznych) nurt w sztuce współczesnej – przedstawiony uczestnikom w formie prezentacji multimedialnej na początku każdego ze spotkań. Uczestnicy projektu wykonali wielkoformatowe prace nawiązujące do estetyki i stylistyki reprezentanta danego nurtu artystycznego. Młodzież pracowała inspirując się metodą twórczą znanego artysty. Planowane działania realizowane były w plenerze, włączając w to twórczą ingerencję w przestrzeń miejską. Prace uczniów, które wytworzone zostały w trakcie trzech kolejnych warsztatów zaprezentowane zostały na podsumowaniu, które odbyło się 26 października w Parku Tradycji w Siemianowicach Śląskich. 

 

KONKURS DLA PARTNERSTW na pomysły edukacji kulturowej: 

1. Most na Tołstoja - autorstwa Joanny Wojciechowskiej i Damiana Beloka. Projekt regrantingowy w ścieżce konkursu dla partnerstw autorstwa Damiana Beloka i Joanny Wojciechowskiej. Działanie adresowane jest do uczniów klas III Szkoły Podstawowej nr 4 (SP4) w Rudzie Śląskiej (RŚl), wśród których są dzieci z typowo śląskich rodzin, jak i z rodzin napływowych. Projekt realizowany był na terenie miejscowości: Ruda Śląska, Zabrze oraz Świętochłowice. Podczas wycieczek, lekcji muzealnych i warsztatów realizowanych w SP4 i Miejskim Centrum Kultury (MCK) uczniowie poznali najciekawsze miejsca, śląską kuchnię, pracę górnika, śląskie stroje, tańce i pieśni oraz obrzędy, zwyczaje i legendy. W projekcie wzięło udział 15 uczniów, którzy stanowią trzon „koła regionalnego”, stanowiącego projekt autorski zaakceptowany do realizacji w SP4 w przyszłym roku szkolnym. 

2. Mikro-pokoje - autorstwa Darii Sobik i Magdaleny Futrzyk. Projekt regrantingowy w ścieżce konkursu dla partnerstw autorstwa Darii Sobik i Magdaleny Futrzyk. Projekt to efekt współpracy pomiędzy nauczycielem etyki i wychowawcą świetlicy, a edukatorem teatralnym. Jego cel to edukacja z zakresu wiedzy o pokoju na świecie poprzez warsztaty artystyczne: plastyczne, teatralne i literackie. Uczestnicy warsztatów poprzez swoje skojarzenia z pokojem stworzyli w przestrzeni miejskiej instalację - pokój, do której zaprosili mieszkańców Bytomia. Działania z dziećmi i młodzieżą były przygotowaniem wielkiego finału wydarzenia, kiedy to w dniach 22-24 września można było odwiedzić Rynek w Bytomiu, na którym wystawiona została instalacja artystyczna – specjalistyczny kontener urządzony zgodnie z wizją młodzieży ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Mikropokój cieszył się dużym zainteresowaniem osób odwiedzających Rynek, a same działania realizowane wokół niego były dobrą okazją do pokazania działań w kulturze jako uniwersalnej platformy do nawiązywania dialogu.

3. Z kulturą na co dzień  autorstwa Anny Literackiej i Wiesławy Bartosz. Projekt zakładał serię warsztatów i spotkań i wizyt dla uczniów szkoły podstawowej, których celem było oswajanie młodych osób z różnymi formami kultury i różnorodnymi aktywnościami związanymi z kulturą. Mieściły się w nich: warsztaty savoir-vivre, wizyta w muzeum, wizyta w operze, warsztaty retoryki i stylizacji. 

4. konTakToWy  spotkanie Teatralne w Żywcu - autorstwa Anny Pieróg i Macieja Pezdka. Projekt jest odpowiedzią na realną potrzebę zwiększenia kompetencji pedagogów i wykorzystania potencjału miasta w działalności na rzecz rozwoju środowiska teatralnego. Założeniem projektu jest jego cykliczność i rozwój. W październiku odbyły się główne działania projektowe (wcześniej były to działania organizacyjne). 6 października odbyły się warsztaty prowadzone przez Martę Sawicką (aktorką Teatru Polskiego w Bielsku-Białej). Aktorka poprowadziła warsztaty dla młodzieży z zakresu Elementarnych Zadań Aktorskich oraz dla animatorów i pedagogów z zakresu Edukacji teatralnej. 7 października odbyły się spektakle teatralne: „Momo” Teatr Rawa, „Rozmaryn” Marta Pohrebny, „Jutro Australia” Teatr Czwarta Scena i koncert zespołu Lunatyp. 

5. Lepsze noty - sztuka wspólnoty  autorstwa Alicji Szozdy i Aleksandry Eichler. Projekt realizowany był przez Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach i Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w Rybniku (Popielowie). Miał na celu zmienić najbliższą przestrzeń uczniów w przyjazną i taką, z którą się utożsamiają. Miał też zmienić obraz Domu Kultury jako otwartego miejsca, gdzie ciekawie można spędzić czas. Wszystko jednak ma się dziać przy udziale, a tak naprawdę za sprawą dzieci. Spoiwem działań jest sztuka wspólnoty – „community arts” – rozumiana jako aktywność artystyczna oparta na współpracy lokalnej społeczności (w tym przypadku dzieci) z lokalnymi twórcami. We wrześniu i październiku dzieci wzięły udział w warsztatach, których efektem było: 1. Stworzenie „kącika oddechu” (na terenie szkoły) – pomalowane pieńki drzewne ustawione pośród drzew, na trawie służyć mają jako przestrzeń do spędzania wolnego czasu. Dzieci pod okiem artystki – Elwiry Zembrzuskiej same stworzyły ww. pieńki. Taka przestrzeń nie służy wyłącznie do odpoczynku – już odbyła się tam lekcja języka polskiego. 2. Warsztaty graffiti – dzieci wraz z artystą-graficiarzem Dariuszem Hądz stworzyły swój projekt graffiti, a później z jego pomocą wykonały go na płocie wokół szkoły. 3. Instalacja „drzewa w swetrach” – uczniowie z pomocą autorek projektu – Aleksandry Eichler oraz Alicji Szozdy wykonały „swetry”, które następnie umieściły na pniach drzew, aby jeszcze bardziej umilić przestrzeń wokół szkoły. 

6. Dorotka w krainie Oz - autorstwa Eweliny Tabaki i Anety Lazar. W ramach projektu uczniowie szkoły podstawowej z Chorzowa brali udział w serii warsztatów teatralnych, scenograficznych, dykcyjnych, ruchowych, przygotowujących do stworzenia i wystawienia spektaklu Dorotka w Krainie Oz. Spektakl zostanie wystawiony 20 listopada 2017. 

Zobacz film z realizacji projektu w 2017 roku!