Rozpoczynamy realizację 3. roku projektu operatorkultury.pl

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach od 2016 roku w województwie śląskim pełni rolę operatora ogólnopolskiego programu Bardzo Młoda Kultura 2016-2018 koordynowanego przez Narodowe Centrum Kultury. 

14 lutego 2018 roku o godzinie 9.30 w siedzibie Instytutu przy ulicy Teatralnej 4 odbędzie się KONFERENCJA PRASOWA.

ZAPRASZAMY!

 W 2016 i 2017 roku w ramach projektu operatorkultury.pl:

  • zorganizowano blisko 100 wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych,
  • ponad 20 partnerów instytucjonalnych zaangażowanych w działanie na terenie całego województwa śląskiego łączy wysiłki by dotrzeć z działaniami w każdy jego zakątek
  • trafiliśmy do 900 bezpośrednich i 10000 pośrednich odbiorców wydarzeń - głównie dzieci i młodzieży.

W 2018 roku kolejny raz przeznaczonych zostanie 62 tysiące złotych na realizację najciekawszych pomysłów edukacji kulturowej dla dzieci i młodzieży w regionie.

Zobacz film z realizacji projektu w 2017 roku!