22 marca 2018 roku zakończył się nabór do projektu operatorkultury.pl. Po sprawdzeniu kryteriów formalnych do oceny komisji skierowanych zostało:

- w Programie Dotacyjnym: 46 wniosków,
- w Konkursie dla Partnerstw: 25 wniosków.

27 marca 2018 roku w siedzibie Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach przy ulicy Teatralnej 4 odbyło się posiedzenie komisji oceniającej, która po zapoznaniu się z treścią aplikacji dokonała wyboru w ramach dwóch ścieżek wsparcia.

Poniżej prezentujemy WYNIKI oraz skany protokołów komisji oceniającej. 

Czytaj więcej...

Zgłoś pomysł, zdobądź fundusze i działaj na rzecz edukacji kulturowej realizowanej dla dzieci i młodzieży w województwie śląskim.

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach oferuje możliwość uzyskania wsparcia finansowego na działania z zakresu edukacji kulturowej.

Zapraszamy na spotkania informacyjno-promocyjne dotyczące udziału w projekcie operatorkultury.pl, realizowanego w ramach ogólnopolskiego programu Bardzo Młoda Kultura 2016-2018 koordynowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Czytaj więcej...

Rozpoczynamy realizację 3. roku projektu operatorkultury.pl

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach od 2016 roku w województwie śląskim pełni rolę operatora ogólnopolskiego programu Bardzo Młoda Kultura 2016-2018 koordynowanego przez Narodowe Centrum Kultury. 

14 lutego 2018 roku o godzinie 9.30 w siedzibie Instytutu przy ulicy Teatralnej 4 odbędzie się KONFERENCJA PRASOWA.

ZAPRASZAMY!

Czytaj więcej...

Nauczycielu! Animatorze! Zgłoś pomysł, zdobądź fundusze i działaj na rzecz edukacji kulturowej realizowanej dla dzieci i młodzieży w województwie śląskim..

Do rozdania mamy 62 tysiące złotych na projekty edukacji kulturowej.

Konkurs w 2018 roku właśnie się rozpoczyna (14.02.2018) i potrwa do 22 marca 2018 roku. 

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy na spotkania informacyjne w 4 subregionach województwa śląskiego - ZAREJESTRUJ SIĘ!

Czytaj więcej...